Yuki Hikado (Yuki Hikado)
Australia
Melbourne Cosplayer and Photographer

Name : Yuki Mathew Hikado

Age: 26

I hope to make a lot of friends :D

Australia, Melbourne

ღゝ◡╹)ノ♡