Long Nkaj (Le Quang Long)
Viet Nam
Ruri Gokoru / KuroNeko