Kaori Yagokoro (Kaori Grace )
Hong Kong
Yukari Yakumo