Kaiser Phạm (Kaiser)
Viet Nam
Hi, I'm Kaiser Phạm.
  • NicknameKaiser Phạm
  • Gender Male
  • CountryCộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
    Following
  • Misa*米砂