Katsu (Ninda Devi)
Indonesia
Katsu | Ninda | Ninchan
Indonesia | ♥♥♥ Uzumaki Naruto ♥♥♥
FB : https://www.facebook.com/pages/Niichan/1488735451340986?fref=ts
DA : http://nindaakatsuki.deviantart.com/