Mitsu (kikuchimitsu)
Hong Kong
這裡是小溱喔,多多指教w
Hello~I am Mitsu from Hong Kong~

傳送門♡
Facebook:Matsushima Mitsu
https://www.facebook.com/tsunhui217
Twitter:@tsunhui217
https://twitter.com/tsunhui217