Atsu (Torayatsu Pon)
Indonesia
Name: Torayatsu Pon
Nick name : atsu/pon
Indonesian cosplayer
■Facebook :http://www.facebook.com/torayatsu.pon?ref=tn_tnmn#!/torayatsu.pon
■twitter :https://twitter.com/fmiftahulj
■cure : 332208
■instagram : torayatsupon

どうぞよろしく!<3