Karui Wolf (Karui Wolf)
Hong Kong
  • Hong Kong
    Facebook ♥ Na Kirigakure(Nami) Cure No. 328679