Hi, I'm LD.
 • NicknameLD
 • CountryCộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  Following
 • 宇智波不二
 • 八荒 曜
 • H
 • ダニー
 • 花梨澤
 • 葱田
 • 伊•赫夜
 • 天水三千
 • 龍一
 • 繭
 • 魔王
 • LALA二世
 • DongYu196
Favourites