Nyu-nyu (Nyu)
Aruba
Hi, I'm Nyu-nyu.
  • NicknameNyu-nyu
  • Gender Female
  • CountryAruba