*~ Koyuki ~* (Koyuki Yukihime)
Thailand
Tamamo no mae