Kuranosuke Shiraishi (Ruki)
Chile
Thanks for checking out my profile! <3