Yasu (Yasuhiro)
Chile
こんにちは、私は Yasu です。
  • ニックネームYasu
  • 性別 男性
  • República de Chile
    フォロー
  • 星靈
  • Anni
  • kachamayo
  • kaoru
  • クレア