Sasaki Syo (Sasaki)
Macao
こんにちは、私は Sasaki Syo です。
  • ニックネームSasaki Syo
  • 澳門
    フォロー
  • YUI
  • S2um
  • K O H A N E ✣