Key Jai (keing)
Hong Kong
こんにちは、私は Key Jai です。
  • ニックネームKey Jai
  • 性別 男性
  • 香港
    フォロー
  • サイボーグネネ