Higurashi Cosplay (Kagome Higurashi)
Italy
Hatsune Miku