Kariya (Jitose Kariya)
Thailand
Hello minasan ^__^/

I'm Kariya cosplayer from Thailand.

nice to meet you all ^w^
 • PseudoKariya
 • Sexe Femme
 • Paysราชอาณาจักรไทย
  Suiveur
 • Haruhi Syaoran
 • 空欸
 • J LANCE VII
 • Elizabeth Indoy
 • Treiki Trukiny
 • さくら
 • Kira
 • Kurohane Fatimah
 • Temtem
 • Mengura
 • Gothic
 • Squall87alex
 • Irene
  Abonnements
 • 空欸
 • J LANCE VII
 • Elizabeth Indoy
 • Treiki Trukiny
 • さくら
 • Kira
 • Kurohane Fatimah
 • Temtem
 • Mengura
 • Gothic
 • Squall87alex
 • Irene
 • 神崎りのあ