Version pour mobile

Ryu ga Gotoku 4 真島吾朗 Goro Majima