Número de vistas
2
Les gusta
2
Comic Fiesta 2011, Malaysia
Vocaloid Secret Police group

Miku: Yukino (me)
Luka: Joanne
Meiko: Haruhi Syaoran
Kaito: Naito Ryuu
Gakupo: Alex
Hiyama: Zul

Comentarios

Ver más