Lang Thang Ơi (Katoji Kun)
Viet Nam
Hi, I'm Lang Thang Ơi.
  • ApodoLang Thang Ơi
  • Género Hombre
  • PaísCộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
    Siguiendo
  • Ryuto Chidori
  • Fuji chan