Hara (原) (Hara Natsuga)
Viet Nam
Atsushi Murasakibara