Nathan Li (Demitrein)
Russia
Shokudaikiri Mitsutada