Natsuoshi'mix (Kuroyuki Natsuoshi)
Thailand
Naruto Uzumaki