Lang Thang Ơi (Katoji Kun)
Viet Nam
Hi, I'm Lang Thang Ơi.
  • NicknameLang Thang Ơi
  • Geschlecht Männlich
  • LandCộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
    Following
  • Ryuto Chidori
  • Fuji chan